รถตู้ให้เช่าขับเองราคาถูก วันละ 1,300 บาท (ทีมงาน Vanthaitour มีรถมากกว่า 15 คัน บริการให้เช่าแบบรายวันและรายเดือน)
บริการให้เช่ารถตู้ราคาถูก คุณภาพดี คัดกรองคนขับ มีการอบรม ให้ความรู้เรื่องกฎจราจร และ เทคนิคในการขับรถให้ปลอดภัย มีสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก กิจการด้านรถตู้ของ Vanthaitour ราบรื่นและเป็นไปด้วยดี จนมาถึงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพ ทำให้รถส่วนหนึ่งของทีมงาน Vanthaitour เสียหาย ประกอบกับปัญหาองค์ประกอบภายใน ทำให้เราต้องนำรถส่วนหนึ่งมาใช้ในกิจการทัวร์แทน ( ซึ่งในขณะนั้นรถตู้เหลือเพียง 6 คัน ซึ่งเป็นของบริษัทเอง )
หลังจากน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพ ทีงาน Vanthaitour ได้งดให้บริการรถตู้เช่าราคาถูก ได้นำรถที่เหลือไปใช้ในกิจการทัวร์ และทางทีมงาน Vanthaitour ไม่ได้ปิดเว็ปไซต์ ทำให้สมาชิกบางส่วนโทรเข้ามาเพื่อขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ขณะนั้นเราไม่มีรถที่จะให้บริการสมาชิกที่โทรเข้า      
วันนี้ทีมงาน Vanthaitour ได้คิดริเริ่มในการให้บริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับราคาถูก โดยจัดซื้อรถตู้เพิ่ม แบ่งเป็น 3 ล็อต ล็อตแรกจำนวน 2 คัน ล็อตที่สองจำนวน 5 คัน และ ล็อตที่สาม จำนวน 3คัน ปัจจุบันเรามีรถตู้ให้บริการทั้งหมด 10 คัน โดยให้เช่ารถตู้ในราคาถูกเพียงวันละ 1300 บาท (วิ่งใน กทม. และ 1,800 บาท วิ่งในต่างจังหวัด)
ราคาดังกล่าว เมื่อสมาชิกได้จองเข้ามาครบจำนวน 10 คันแล้ว เราจึงไม่สามารถหารถได้เพิ่ม ด้วยเหตุผลคือ ราคาที่เราตั้งไว้ ต่ำกว่าในท้องตลาด เราจึงระมัดระวังเรื่องการรับรถเกิน หากทีมงานรับรถเกินจะไม่สามารถวิ่งได้ เนื่องจากไม่มีรถวิ่งรวมในราคานี้ ดังนั้น เพื่อเป็นสิ่งยืนยันในการโฆษณาของคำว่า ‘เทศกาลเต็มเร็ว’ จึงเป็นโฆษณาที่เป็นจริง เพราะหากรถเต็มแล้วเต็มเลย ไม่สามารถรับงานเพิ่มได้อีก
!!!อย่าลืมนะครับ เทศกาลเต็มเร็ว สายด่วน 08.00 – 17.00 โทร:091-6023406